WALES THEATRE AWARDS

 

“Just a very magical event”
Sally Marie, Sweetshop Revolution

The Wales Theatre Awards celebrate excellence in theatre, opera and dance. There are specific categories for each genre and where relevant in English and Welsh. The awards are chosen by a wide range of arts critics working across the media in Wales.

The Awards has an associated Critics Fund, which will be used to enable travel to see more performances across Wales, accommodation and mentoring for critics, whether young writers, students or freelances.

Join us in ensuring recognition for the arts in Wales and also the development of critical writing, particularly by younger people, which is crucial to the success of the arts. To join us as a sponsor or nominating critic, please contact: Mike Smith (media): 07795325161

GWOBRAU THEATR CYMRU

 

Mae Gwobrau Theatr Cymru yn dathlu rhagoriaeth mewn theatr, opera a dawns. Mae categorïau penodol ar gyfer pob genre a, ble fo’n berthnasol, ar gyfer gwaith yn y Saesneg neu’r Gymraeg. Dewisir y gwobrau gan amrediad eang o feirniaid celfyddydol sy’n gweithio ym myd y cyfryngau yng Nghymru, yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Mae gan y gwobrau Gronfa Beirniaid cysylltiedig. Defnyddir y gronfa i gyfrannu at gostau teithio, cynhaliaeth a mentora’r beirniad, boed y rheiny’n awduron ifanc, yn fyfyrwyr, neu’n gweithio’n llawrydd er mwyn eu galluogi i weld rhagor o berfformiadau ledled Cymru.

Ymunwch â ni i sicrhau fod y celfyddydau yng Nghymru yn cael cydnabyddiaeth deilwng, ac i gyfrannu at ddatblygiad ysgrifennu beirniadol, yn enwedig gan bobl ifanc. Ymunwch â ni fel noddwr, neu os ydych yn adolygydd/beirniad sy’n dymuno chwarae rhan yn y broses enwebu, cysylltwch â: Mike Smith (cyfryngau): 07795325161

 

 

The principal sponsors/ Y Prif Noddwyr

Compare theatre tickets at Ticketselect

artsawards

sherman